Aftaleskabeloner

Her er nogle vigtige overvejelser, du bør gøre dig, inden du indgår en aftale om data.

Du kan også hente skabeloner, som du kan anvende til aftaler om brug af data. Skabelonerne er lige til at udfylde og tilføje som bilag til din aftale med din leverandør eller kunde. Du finder en kort vejledning til udfyldning i selve skabelonerne.

 • Opdateret 17. juni 2019

Inden du indgår en aftale om brug af data, bør du overveje følgende forhold:

 1. Fastslå din rolle

  • Start med at afklar, om du vil dele din data med andre eller om du ønsker at få en brugsret til andres data.
  • Aftaleskabelon 1 er for dig, der ønsker at få brugsret til data, som andre ejer.
  • Aftaleskabelon 2 er for dig, der vil dele din data med andre.
 2. Identificer, hvem der ejer den pågældende data

  • Hvis du har brug for at få adgang til andres data, skal du finde ud af, hvem der ejer den pågældende data. Det er nemlig ejeren af den pågældende data, du skal kontakte for at lave en aftale om brugsret – medmindre disse data er stillet frit til rådighed.
 3. Hvad skal brugsretten omfatte?

  • Virksomheden får kun den brugsret, der specifikt er beskrevet i aftalen. Det er derfor vigtigt, at beskrivelsen af brugsretten er så præcis som mulig. Det bør fx fremgå, i hvilket omfang din virksomhed kan tilbyde jeres kunder brugsret. Det bør også fremgå, i hvilket omfang der er brugsret til evt. opdateringer af materialet. Det kan være særlig relevant i forhold til at få brugsret til seneste version af et dataudtræk.
 4. Afgræns brugsretten 

  • Brugsretten til data kan afgrænses nærmere i fx tid og sted. I selve aftaleskabelonen finder du vejledning til, hvordan du kan afgrænse brugsretten på nogle specifikke emner, så den afspejler begge parters interesser.
 5. Aftale om brugsret til data bør ikke stå alene

  • Aftaleskabelon 1 og 2 bør anvendes som et supplement til den aftale (kontrakt), som du ellers indgår med dine kunder eller leverandører. Aftaleskabelonerne indeholder nemlig ikke vilkår om fx betaling, levering, ansvar og konflikthåndtering/værneting.
 

Aftaleskabelon 1 - Få brugsret til andres data

 

Aftaleskabelon 2 - Del din data med andre