Database

  • Opdateret 22. februar 2019

En samling af værker, data eller andet selvstændigt materiale, der er struktureret systematisk eller metodisk og kan konsulteres ved brug af elektronisk udstyr eller på anden måde (jf. databasedirektivets artikel 1, stk. 2).