Er data i min virksomhed beskyttet mod kopiering?

Din virksomheds databaser, kataloger osv. kan være beskyttet mod andres kopiering. Dog er enkeltstående, faktiske oplysninger og enkelte data ikke beskyttet mod kopiering.

  • Opdateret 11. marts 2019

Databaser er beskyttet

Dine databaser, kataloger, tabeller og sammenstillinger er beskyttet mod andres kopiering, hvis den består af en sammenstilling af et større antal oplysninger eller hvis fremstillingen af databasen har krævet en væsentlig investering. En væsentlig investering er ikke kun et spørgsmål om økonomi, men kan også være et udtryk for tidsforbrug, indsats eller energi.

Beskyttelsen mod kopiering gælder både elektroniske og skriftlige eller papirbaserede databaser – og uanset om databasen er en sammenstilling af oplysninger, billeder, fotografier eller noget helt fjerde.

Indholdet af dine databaser kan også være beskyttet mod kopiering, hvis du har ophavsret til indholdet, fx billeder eller tekst.

Ophavsret til værker - ikke andet

Du kan dog kun få ophavsret til noget, hvis det betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk. For at noget kan betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk, skal det være originalt. Det betyder, at det skal være skabt ved ophavsmandens personlige, skabende indsats. Heri ligger, at værket skal have en vis form for selvstændighed og særpræg og være skabt ved en eller anden form for kreativitet.

Kildekoden til computerspil og styresystemer betragtes som litterære værker.

Man kan til gengæld ikke opnå ophavsret til idéer eller koncepter – kun den konkrete udformning af idéen. Man kan heller ikke opnå ophavsret til enkeltstående, faktiske oplysninger og enkelte data, fx prisen på en vare eller telefonnummeret på en abonnent – enkelte, faktiske data er ikke "originale" i ophavsretslovens forstand.

Selvom du har ophavsret til et computerspil eller et styresystem, må andre gerne udforme et andet computerspil eller styresystem ud fra samme idé, fordi man ikke kan få ophavsret til selve idéen til computerspillet og de algoritmer, der ligger bag.

Man opnår ophavsret til et værk i det øjeblik, man skaber værket.

Der er ingen krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling, ligesom man heller ikke udsteder officielle beviser for beskyttelse.

Copyrightmærket (©-mærket) har ingen juridisk betydning i Danmark. Man har altså den samme beskyttelse, uanset om man anvender mærket eller ej.

Høst af data uden tilladelse

Det kan være lovligt at høste data uden tilladelse fra ophavsmanden. Det er fx tilfældet, hvis man laver en midlertidig kopi (fx i en computers arbejdshukommelse), der er nødvendig for at gennemføre en teknisk proces – eller hvis man kopierer data til privat brug.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

 

Afgørelse: EU-domstols forhåndsudtalelse om database og originalitet

Den engelske Court of Appeal anmodede EU-Domstolen om en forhåndsudtalelse ifm. et firmas udarbejdelsen af årlige kampprogrammer for engelske og skotske fodboldmesterskaber. Spørgsmålet var, om kampprogrammer var beskyttet af ophavsret. 

EU-Domstolen lagde vægt på, at en database for at være ophavsretligt beskyttet skal udgøre ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse, og understregede, at kriteriet om originalitet er det eneste kriterium, der finder anvendelse ved vurderingen af, om en database er beskyttet af ophavsretten.

Domstolen understregede, at det afgørende for vurderingen af originaliteten var databasens struktur, og ikke indhold. Afgørende var derfor, om firmaet ved udvælgelse og strukturering af kampprogrammerne på original vis havde udtrykt sine kreative evner.

Læs mere om afgørelsen hos EU-Domstolen

 

Afgørelse: Datafangstproces v. scraping af artikler

Selskabet Infopaq International A/S udfærdigede resuméer af artikler i danske dagblade, der efterfølgende blev udsendt til virksomhedens kunder. Infopaqs system oprettede en følgeseddel ved fund af bestemte søgeord på avissiderne. Hver følgeseddel indeholdt et søgeord samt fem ord før og fem ord efter det søgte ord, der havde til formål at lette resuméskriverens arbejde ved hurtigere at kunne identificere relevante artikler.

Sagen blev to gange forelagt EU-Domstolen, som bl.a. tog stilling til, om de 11 ord var beskyttet af ophavsretten. Domstolen udtalte, at ord i sig selv ikke er beskyttet af ophavsretten, men visse isolerede sætninger eller sætningsled kan udtrykke en intellektuel frembringelse. Højesteret lagde dermed til grund, at et uddrag på 11 ord potentielt kan omfatte sætninger eller sætningsled, der er ophavsretligt beskyttet.

Læs mere om afgørelsen hos Højesteret

Læs mere om afgørelsen hos EU-Domstolen