Er min online platform beskyttet mod efterligning og kopiering?

Det er altid en konkret vurdering, men kopiering af en online platform kan være i strid med god markedsføringsskik, mens indhold på platformen kan være beskyttet af ophavsret.

  • Opdateret 19. marts 2019

Din online platform er beskyttet mod efterligning og kopiering på den måde, at andre ikke må udnytte din investering i platformen eller din markedsposition i strid med god markedsføringsskik.

Det kan fx være i strid med god markedsføringsskik at høste data fra en platform (også kaldet tekst- og datamining), hvis de data benyttes på en lignende platform i konkurrence med den oprindelige platform. Definitionen af, hvad der er god markedsføringsskik udvikler sig i takt med markederne, teknologien og samfundet i øvrigt.

Ophavsret til værker - ikke andet

Indholdet på din platform kan også være beskyttet mod kopiering, hvis du har ophavsret til indholdet, fx billeder eller tekst.

Du kan dog kun få ophavsret til noget, hvis det betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk. For at noget kan betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk, skal det være originalt. Det betyder, at det skal være skabt ved ophavsmandens personlige, skabende indsats. Heri ligger, at værket skal have en vis form for selvstændighed og særpræg og være skabt ved en eller anden form for kreativitet.

Kildekoden til computerspil og styresystemer betragtes som litterære værker.

Man kan ikke opnå ophavsret til idéer eller koncepter – kun den konkrete udformning af idéen. Man kan heller ikke opnå ophavsret til enkeltstående, faktiske oplysninger og enkelte data, fx prisen på en vare eller telefonnummeret på en abonnent – enkelte, faktiske data er ikke ”originale” i ophavsretslovens forstand.

Selvom du har ophavsret til et computerspil eller et styresystem, må andre gerne udforme et andet computerspil eller styresystem ud fra samme idé, fordi man ikke kan få ophavsret til selve idéen til computerspillet og de algoritmer, der ligger bag.

Man opnår ophavsret til et værk i det øjeblik, man skaber værket.

Der er ingen krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling, ligesom man heller ikke udsteder officielle beviser for beskyttelse.

Copyrightmærket (©-mærket) har ingen juridisk betydning i Danmark. Man har med altså den samme beskyttelse, uanset om man anvender mærket eller ej.

Når du høster data fra internettet, skal du være opmærksom på, om du kopierer værker (fx tekst eller billeder), som andre har ophavsret til, fordi kopieringen af data kan være en krænkelse af ophavsmandens rettigheder. 

Høst af data uden tilladelse

Det kan være lovligt at høste data uden tilladelse fra ophavsmanden. Det er fx tilfældet, hvis man laver en midlertidig kopi (fx i en computers arbejdshukommelse), der er nødvendig for at gennemføre en teknisk proces – eller hvis man kopierer data til privat brug.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

 

Afgørelse: Boligportal og materiale fra ejendomsmæglere

En boligtjeneste, der havde til formål at samle alle ejendomme i én boligportal var baseret på materiale hentet fra boligformidleres hjemmesider, og indeholdt links fra boligportalen til boligformidlernes hjemmesider, bl.a. Home.dk. Boligportalen foretog i den forbindelse løbende og systematisk udtræk af oplysninger fra hjemmesiderne og kopierede data til boligportalen. 

I afgørelsen fandtes den bagvedliggende database til Home.dk ikke omfattet af lovens databasebegreb. Det afgørende for vurderingen var, at Home-databasen måtte anses som en del af selskabets hovedvirksomhed, salg af fast ejendom, til brug for annoncering og præsentation af de udbudte ejendomme, og dermed ikke bestod af indsamlet, allerede eksisterende materiale.

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at boligportalen overtrådte markedsføringslovens § 1 ved at stille dybe links til rådighed for brugerne, idet brugerne blev oplyst om at de blev omstillet, samt at boligportalens profil på internettet ikke fremtoningsmæssigt lignede Homes boligtjeneste.Ligeledes blev det tillagt vægt, at der ikke i noget væsentligt omfang bestod et direkte konkurrenceforhold mellem parterne, og at driften af boligportalen ikke indebar risiko for tilegnelse af markedsandele fra Home.

Trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 1564.

 

Afgørelse: Kopiering af oplysninger fra database til hjemmeside

Virksomheden Petimo A/S drev en hjemmeside, der var specialiseret i køb og salg af hunde. Hjemmesiden indeholdte hundeannoncer, som Petimo systematisk havde kopieret fra andre hjemmesider, heriblandt virksomheden GulogGratis.dk. Petimos betalingsbrugere blev via et link sendt videre til GulogGratis.dk, men annoncerne på Petimos hjemmeside var renset for tilknytning til Gul og Gratis.

Retten fandt, at Petimo A/S ved systematisk at trække alle annoncer vedr. salg af hunde fra Gul og Gratis’ hjemmeside havde handlet i strid med dennes eneret i henhold til ophavsretslovens § 71. Endelig fandt retten, at Petimo havde handlet i strid med markedsføringslovens § 3 ved at kopiere alle Gul og Gratis’ hundeannoncer og udbyde disse til betalingsbrugerne af Petimos hjemmeside.

Læs mere om afgørelsen hos Sø- og Handelsretten

 

Afgørelse: Kopiering af salgsannoncer

Hjemmesiden 123auto.dk havde til formål at give forbrugerne et overblik over hvilke biler, der var til salg på markedet. Hjemmesiden var baseret på en løbende og systematisk kopiering af bilannoncer fra forskellige online bilmarkeder og forhandlere, herunder tjenesten Bilbasen.

I den konkrete sag fandt Vestre Landsret, at driften af 123auto.dk ikke levede op til god markedsføringsskik. Landsretten lagde navnlig vægt på, at en væsentlig del af bilannoncerne fra Bilbasen var kopieret til 123auto.dk, at hovedparten af oplysningerne i de enkelte annoncer blev kopieret, samt at de kopierede annoncer fremtrådte som 123auto.dk's egne annoncer på hjemmesiden.

Vestre Landsrets kendelse af 1. juli 2013 i kære 5. afd. B-3071-12