Hvem ejer brugernes data – og er der forskel på, om det er brugeranmeldelser eller data om brugerne?

Både brugeranmeldelser og oplysninger om brugeren tilhører som udgangspunkt brugeren. Brugeren kan dog give sit samtykke til, at du må benytte den data, fx ved at acceptere vilkårene for brug af din tjeneste.

  • Opdateret 25. februar 2019

Ophavsret til brugeranmeldelser

En bruger kan have ophavsret til sine brugeranmeldelser. Det betyder kort fortalt, at du ikke må kopiere eller offentliggøre anmeldelsen uden brugerens accept.

Du kan læse mere om ophavsret hos Kulturministeriet.

Persondata i brugerprofiler

Brugerprofiler på websites og platforme vil ofte indeholde oplysninger om brugeren, altså persondata.

Persondata er enhver form for information, der gør det muligt at identificere en fysisk person – enten ud fra den enkelte information eller i kombination med anden information. Det kan fx være navn og adresse eller kreditkortoplysninger og kontaktoplysninger.

Hvis du indsamler persondata, skal du som dataansvarlig overholde databeskyttelsesreglerne, herunder oplyse brugeren om formålet med indsamling af data. 

Det betyder bl.a. at du skal have et lovligt grundlag for at behandle brugerens persondata. Et lovligt grundlag kan fx være et samtykke fra brugeren, som gives i forbindelse med accept af vilkårene for brug af din tjeneste. Det skal fremgå tydeligt af vilkårene, hvad de indsamlede data anvendes til, så det er klart for brugeren, hvad denne har givet sit samtykke til. 

Du skal være opmærksom på, at et samtykke altid kan trækkes tilbage – og så skal informationerne om brugeren enten slettes eller anonymiseres

Du kan læse mere om hvornår du må behandle persondata hos Datatilsynet.

Anonymiserede oplysninger er ikke persondata

Oplysninger der er gjort anonyme, så ingen fysiske personer kan identificeres ud fra oplysningerne, er ikke persondata. Du må derfor gerne anvende anonymiseret data i din virksomhed.

Du skal dog være opmærksom på, at der stadig er tale om persondata, hvis dataene kan føres tilbage til den oprindelige information om personen. Anonymiseringen skal med andre ord være uigenkaldelig.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler