Hvem ejer databaser, kataloger og sammenstillinger?

Den, der fremstiller databasen, ejer databasen - når databasen består af en sammenstilling af et større antal oplysninger eller hvis det har krævet en væsentlig investering.

  • Opdateret 27. marts 2019

Den, som fremstiller en database, et katalog, en tabel eller lignende, ejer databasen m.v., hvis databasen består af en sammenstilling af et større antal oplysninger eller hvis fremstillingen af databasen har krævet en væsentlig investering. En væsentlig investering er ikke kun et spørgsmål om økonomi, men kan også være et udtryk for tidsforbrug, indsats eller energi.

Databaser beskyttet mod kopiering

Det betyder, at andre ikke må kopiere databasen – hverken som helhed eller en væsentlig del af databasen. Det betyder også, at andre ikke må kopiere uvæsentlige dele af indholdet (gentagne gange og systematisk) for at udnytte en væsentlig del af databasens indhold. Man må med andre ord ikke systematisk kopiere mindre dele af databasen, så man til sidst har genoprettet hele eller en væsentlig del af databasen. 

Beskyttelsen mod kopiering gælder både elektroniske og skriftlige eller papirbaserede databaser – og uanset om databasen er en sammenstilling af oplysninger, billeder, fotografier eller noget helt fjerde.

Indholdet af dine databaser kan også være beskyttet mod kopiering, hvis du har ophavsret til indholdet, fx billeder eller tekst.

Ophavsret til indholdet i databasen

Du kan dog kun få ophavsret til indholdet i din database, hvis det betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk. For at noget kan betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk, skal det være originalt. Det betyder, at det skal være skabt ved ophavsmandens personlige, skabende indsats. Heri ligger, at værket skal have en vis form for selvstændighed og særpræg og være skabt ved en eller anden form for kreativitet.

De enkelte oplysninger – prisen på en vare, telefonnummeret på en abonnent, bibliografiske data osv. – er ikke beskyttet mod kopiering. Andre må altså gerne benytte enkeltstående, faktiske oplysninger. 

Andre må også gerne foretage en selvstændig sammenstilling af de samme oplysninger – og lave deres egen, lignende database, fx ved hjælp af de samme kilder.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

 

Afgørelse: Kopiering af oplysninger fra database til hjemmeside

Virksomheden Petimo A/S drev en hjemmeside, der var specialiseret i køb og salg af hunde. Hjemmesiden indeholdte hundeannoncer, som Petimo systematisk havde kopieret fra andre hjemmesider, heriblandt virksomheden GulogGratis.dk. Petimos betalingsbrugere blev via et link sendt videre til GulogGratis.dk, men annoncerne på Petimos hjemmeside var renset for tilknytning til Gul og Gratis.

Retten fandt, at Petimo A/S ved systematisk at trække alle annoncer vedr. salg af hunde fra Gul og Gratis’ hjemmeside havde handlet i strid med dennes eneret i henhold til ophavsretslovens § 71. Endelig fandt retten, at Petimo havde handlet i strid med markedsføringslovens § 3 ved at kopiere alle Gul og Gratis’ hundeannoncer og udbyde disse til betalingsbrugerne af Petimos hjemmeside.

Læs mere om afgørelsen hos Sø- og Handelsretten

 

Afgørelse: Kopiering af salgsannoncer

Hjemmesiden 123auto.dk havde til formål at give forbrugerne et overblik over hvilke biler, der var til salg på markedet. Hjemmesiden var baseret på en løbende og systematisk kopiering af bilannoncer fra forskellige online bilmarkeder og forhandlere, herunder tjenesten Bilbasen.

I den konkrete sag fandt Vestre Landsret, at driften af 123auto.dk ikke levede op til god markedsføringsskik. Landsretten lagde navnlig vægt på, at en væsentlig del af bilannoncerne fra Bilbasen var kopieret til 123auto.dk, at hovedparten af oplysningerne i de enkelte annoncer blev kopieret, samt at de kopierede annoncer fremtrådte som 123auto.dk's egne annoncer på hjemmesiden.

Vestre Landsrets kendelse af 1. juli 2013 i kære 5. afd. B-3071-12