Hvem ejer den data, der indsamles via sensorer? Er det producenten eller brugeren af produktet?

Ejerskabet til sensordata afhænger af den aftale, der er indgået mellem henholdsvis producenten, ejeren og brugeren af produktet.

  • Opdateret 14. marts 2019

Der er ingen universelle regler for, om data indsamlet ved hjælp af sensorer tilhører producenten, ejeren og brugeren af det udstyr, som sensorerne er installeret i. Ejerskab og brugsret til sådanne data afhænger med andre ord af den aftale, der er indgået mellem parterne. 

Der kan være flere parter, der kan have en interesse i adgangen til sensordata. Det kan fx være

  • Producenten af udstyret, som sensorerne befinder sig i, og som benytter data fra sensorerne til at indsamle information om vedligeholdelse af udstyret og til at optimere kommende udgaver. 
  • Brugeren, der i sin produktion anvender udstyret eller en maskine, som via sensorer indsamler data om produktionen. Denne information kan hjælpe med at optimere produktionen.

Det er altså vigtigt at få klarhed om, hvem der ejer data, og hvem der har brugsret til data indsamlet via sensorer. 

Du kan finde en standardkontrakt om dataaftaler samt vejledning til kontrakten her.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler