Hvilken type data må jeg udveksle med konkurrenter?

Du må udveksle oplysninger der fx handler om ny lovgivning eller anbefalinger om at opfylde standarder. Vær dog opmærksom på ikke at udveksle data, der kan hæmme konkurrencen på markedet, fx data om priser og markedsstrategier.

 • Opdateret 28. marts 2019

Du må gerne udveksle oplysninger med dine konkurrenter, hvis oplysningerne ikke handler om markedsstrategier, men fx handler om:

 • Information og vejledning om ny lovgivning
 • Anbefalinger om at opfylde standarder for bl.a. miljø og etik

Kartelaftaler er ulovlige

Du skal være varsom med at udveksle data med konkurrenter, der handler om strategier på markedet. Udveksler I sådanne data, kan dette udgøre et kartel – og det er strafbart at indgå kartelaftaler. Der kan idømmes bøder, og i grove tilfælde kan der blive tale om fængselsstraf.

Der er fx tale om et kartel, hvis konkurrenter aftaler:

 • Hvilke priser, der skal gælde for deres varer.
 • Hvor meget de må producere eller sælge. Det er ulovligt, fordi det kan begrænse udbuddet af varer, så virksomhederne derfor kan holde priserne kunstigt oppe.
 • At fordele markeder eller kunder imellem sig, fx dele markedet geografisk, eller aftale hvem, der må sælge til hvilke kunder og hvor.
 • At koordinere tilbud på en opgave med hinanden

Du kan læse mere om karteller hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Hvis du er i tvivl om, hvilke data du lovligt kan dele med en konkurrent, bør du søge vejledning, fx hos din brancheforening, advokat eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Du kan læse mere om konkurrencelovens regler i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ”Ofte stillede spørgsmål”.

  Du kan læse mere om brancheforeninger og informationsudveksling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger.