Hvis jeg vil bruge andres data, kan jeg så nøjes med at linke til den oprindelige side?

Du kan godt nøjes med at linke til den oprindelige side, hvis ejeren selv har lagt sine data på internettet. Du skal dog være opmærksom på, om ejeren har begrænset din brugsret.

  • Opdateret 7. marts 2019

EU-Domstolen har i flere sager slået fast, at det er lovligt at linke til materiale, der er lagt lovligt ud på nettet af ejeren fx avisartikler (se "love og regler" nedenfor). Det gælder, uanset hvilken slags linking der er tale om, dvs. uanset om der er tale om såkaldt referencelinking, deep linking eller embedded linking.

Det er derimod ulovligt at linke til materiale, der er lagt ud på nettet uden tilladelse fra ejeren (rettighedshaveren). Det er også ulovligt, hvis et link omgår kopispærringer eller lignende og giver adgang, som ellers ikke var mulig.

Den slags linking er dog ikke ulovlig, hvis du ikke med rimelighed kunne vide, at linket førte til noget ulovligt. I den vurdering indgår bl.a. om du linker for vindings skyld eller ej.

For at være på den sikre side, bør man derfor altid sikre sig tilladelse fra ejeren, inden man benytter dennes data.

Det kan være ulovligt at linke til materiale, der er ligger på internettet uden ejerens tilladelse. Du bør derfor kontakte ejeren, inden du bruger dataene, hvis du er i tvivl, om ejeren selv har lagt sine data på internettet, eller om det ligger der uden ejerens tilladelse.

Hvis du er i tvivl, om ejeren har begrænset andres brug af dataene, bør du også kontakte ejeren. Det kan fx være, at ejeren ikke ønsker, at dataene benyttes i bestemte sammenhænge.

Du kan læse mere om ophavsret hos Kulturministeriet.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

 

Afgørelse: EU præjudiciel - Internetlinks, der giver adgang til beskyttede værker

En virksomheden drev en internetside, der efter kundernes behov tilbød dem lister med klikbare links (hyperlinks) til artikler, der er udgivet på andre internetsider. Artiklerne var frit tilgængelige på fx Göteborgs-Postens internetside. Spørgsmålet var, om der ved videregivelse af links er tale om overføring af værker til almenheden jf. ophavsretsloven

EU-Domstolen lagde vægt på, at artiklerne der blev linket til er udgivet uden adgangsrestriktioner på fx Göteborgs-Postens hjemmeside, således brugere har direkte adgang til disse værker. Den konkrete form for linking var således lovlig, da artiklerne var lovligt gjort tilgængelig for alle med rettighedshavernes samtykke. EU-Domstolen kom herudover frem til, at det ikke er tilladt at linke til materiale på internettet, hvis linket omgår restriktive foranstaltninger og dermed giver en adgang, som ellers ikke var mulig.

Læs mere om EU-Domstolens afgørelse

 

Afgørelse: Gengivelse af tekst og etablering af dybe links

En internettjenesten udbød en nyhedsformidlingstjeneste med overskrifter og links til nyhedsartikler i internetudgaverne af en række aviser. Internettjenesten foretog en løbende og systematisk gennemgang af internetmediernes hjemmesider med henblik på at registrere overskrifter og etablere links. Spørgsmålet var, om man måtte linke og gengive på denne måde efter reglerne om ophavsret.

Sø- og Handelsretten fandt at nyhedsformidlingstjenesten var i strid med ophavsretsloven idet artiklerne udgjorde forretningsgrundlaget for de pågældende internetmedier. Retten lagde vægt på, at internettjenesten var i konkurrence med internetmedierne samt kunne forringe annonceværdien af internetmediernes hjemmesider og dermed nedsætte indtjeningsmulighederne i bannerannoncer m.v. Udbuddet af nyhedsformidlingstjenesten fandtes på den baggrund også at være i strid med god markedsføringsskik.

Trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2003, side 1063.

 

Afgørelse: EU præjudiciel - etablering af hyperlinks

En virksomhed linkede videre til en elektronisk fil på en internetside til lagring af data. Filerne indholdte fotografier. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt et hyperlink der giver internetbrugere adgang  til en anden internetside, og hvor et værk er placeret uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten til værket, udgør en overføring til almenheden.

EU-Domstolen lagde i sin udtalelse vægt på, at dem, der havde delt hyperliket, der gav internetbrugere adgang til lagringssiden, hvor værket var placeret, havde gjort det med vinding for øje. Domstolen understregede samtidig, at indehaveren af ophavsretten til fotografierne ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af fotografierne på nettet. Det  synes i øvrigt at fremgå af fremstillingen af sagens faktiske omstændigheder, at dem, der delte hyperlinket kendte til det manglende samtykke.

Læs mere om afgørelsen hos EU-Domstolen