Hvor meget skal jeg bearbejde data, før det er mit?

Det er forskelligt, hvordan man opnår ejerskab til data. Du kan fx kun få ophavsret til litterære og kunstneriske værker – ikke til enkeltstående, faktiske data. Databaser er beskyttet mod kopiering, hvis de består af et større antal oplysninger, eller hvis fremstillingen af dem har krævet en væsentlig investering.

  • Opdateret 4. marts 2019

Kun ophavsret til værker

Du kan kun få ophavsret til noget, hvis det betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk. For at noget kan betragtes som et litterært eller kunstnerisk værk, skal det være originalt. Det betyder, at det skal være skabt ved ophavsmandens personlige, skabende indsats. Heri ligger, at værket skal have en vis form for selvstændighed og særpræg og være skabt ved en eller anden form for kreativitet. 

Kildekoden til computerspil og styresystemer betragtes som litterære værker. 

Man kan til gengæld ikke opnå ophavsret til idéer eller koncepter – kun den konkrete udformning af idéen. Man kan heller ikke opnå ophavsret til enkeltstående, faktiske oplysninger og enkelte data, fx prisen på en vare eller telefonnummeret på en abonnent – enkelte, faktiske data er ikke ”originale” i ophavsretslovens forstand.

Selvom du har ophavsret til et computerspil eller et styresystem, må andre gerne udforme et andet computerspil eller styresystem ud fra samme idé, fordi man ikke kan få ophavsret til selve idéen til computerspillet og de algoritmer, der ligger bag.

Beskyttelse af databaser og kataloger

Databaser, kataloger, tabeller og sammenstillinger er også beskyttet mod andres kopiering, hvis den består af en sammenstilling af et større antal oplysninger eller hvis fremstillingen af databasen har krævet en væsentlig investering. En væsentlig investering er ikke kun et spørgsmål om økonomi, men kan også være et udtryk for tidsforbrug, indsats eller energi.

Beskyttelsen mod kopiering gælder både elektroniske og skriftlige eller papirbaserede databaser – og uanset om databasen er en sammenstilling af oplysninger, billeder, fotografier eller noget helt fjerde.

Selve indholdet af dine databaser kan også være beskyttet mod kopiering, hvis du har ophavsret til indholdet, fx billeder eller tekst. 

Ophavsret kræver ikke registrering

Man opnår ophavsret til et værk i det øjeblik, man skaber værket. Der er ingen krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling, ligesom man heller ikke udsteder officielle beviser for beskyttelse. Copyrightmærket (©-mærket) har ingen juridisk betydning i Danmark. Man har altså den samme beskyttelse, uanset om man anvender mærket eller ej.

Det kan være lovligt at høste data uden tilladelse fra ophavsmanden. Det er fx tilfældet, hvis man laver en midlertidig kopi (fx i en computers arbejdshukommelse), der er nødvendig for at gennemføre en teknisk proces – eller hvis man kopierer data til privat brug.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler