Kan jeg frit bruge data fra åbne offentlige registre i min virksomhed?

Ja, som udgangspunkt kan du frit anvende alle typer af åbne offentlige data, som offentlige myndigheder stiller til rådighed. Der kan dog være særlige vilkår for brug af det enkelte datasæt, som du skal overholde.

  • Opdateret 7. marts 2019

Offentlige myndigheder (i kommuner, regioner og staten) stiller en lang række erhvervsrelevante data til rådighed gennem dataportaler, som du kan frit kan anvende, fx:

  • Open Data DK: En række åbne datasæt, bl.a. fra flere af landets kommuner.
  • Virk Data: Inspiration fra udvalgte virksomheders løsninger, hvor åbne offentlige data indgår i forretningsmodellen.
  • Datafordeler.dk: Indgang til offentlige grunddata fra Danmarks myndigheder.
  • Kortforsyningen: Kortforsyningen er Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings selvbetjeningsløsning til download af geodata.
  • Danmarks Miljøportal: En platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata
  • Statistikbanken: Statistisk data fra alle de områder Danmarks Statistik dækker.

Derudover udstiller mange myndigheder også data på deres egne hjemmesider.

Der kan være særlige vilkår for brug af det enkelte datasæt, som du skal overholde. Det kan fx være, at du kun må anvende et datasæt i forbindelse med forskning, eller at du ikke må samkøre et datasæt med andre datasæt.

Du kan også fx samkøre de åbne offentlige data med din virksomheds egne forretningsdata. Bemærk, at hvis det er muligt at identificere enkeltpersoner på baggrund af de indsamlede data – evt. efter samkøring med din virksomheds egne data – skal sådanne persondata behandles efter databeskyttelsesreglerne. 

Du kan læse mere om behandling af oplysninger fra offentligt tilgængelige registre hos Datatilsynet.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

 

Afgørelse: oplysninger hentet fra offentligt tilgængelige registre

Datatilsynet behandlede en klage over, en virksomhed, der drev en hjemmeside, hvor der blev offentliggjort oplysninger indhentet fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Formålet med virksomheden var, at give offentligheden mulighed for at få indsigt i dansk erhvervsliv herunder hvilke ledende personer, der er tilknyttet disse virksomheder.

Datatilsynet fandt, at oplysningerne, der var indhentet fra CVR, lovligt kunne offentliggøres. Datatilsynet har herved lagt vægt på, at oplysningerne var offentligt tilgængelige på cvr.dk, og at det på cvr.dk ligeledes var muligt at fremsøge oplysninger om klagers tidligere tilknytning til en række virksomheder ved søgning på navn.

Læs mere om afgørelsen hos Datatilsynet