Litterært værk

  • Opdateret 22. februar 2019

Begrebet "litterært værk" dækker over sprogværker (skøn- og faglitteratur), beskrivende værker (kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art) og edb-programmer. Begrebet edb-program omfatter programkoder, det vil sige både kilde- og objektkoder. Derudover omfattes forberedende designmateriale, hvis det er af en sådan art, at et edb-program senere kan frembringes på grundlag af det.