Må alle mine medarbejdere arbejde med persondata?

Ja, det må de gerne. Det er dog vigtigt at kortlægge procedurer og risici i forbindelse med arbejdet.

  • Opdateret 25. februar 2019

Så længe der er et sagligt formål og et lovligt behandlingsgrundlag for arbejdet med persondata, må alle medarbejdere arbejde med persondata.

Det vil typisk være arbejdsgiveren, der er dataansvarlig for behandlingen af persondata, selvom det er medarbejderen, der behandler dataene. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed sikrer sig, at medarbejderne er instrueret i, hvordan de skal behandle persondata.

Det er vigtigt, at din virksomhed kortlægger, hvilke persondata I har og hvordan I behandler og opbevarer dem.

Det anbefales, at alle ovenstående overvejelser er skriftligt dokumenteret.

Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold.

Databeskyttelsesforordningen indeholder ligeledes et princip om dataminimering. Det betyder at man kun skal have den data liggende, der er relevant for arbejdet, og sikre sig mod dataophobning.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler