Må jeg følge min produktion ved hjælp af GPS-tracking, selvom mine medarbejdere samtidig bliver overvåget?

Ja, det må du gerne, men hvis du samtidig indsamler personoplysninger om dine medarbejdere, skal du være opmærksom på reglerne om databeskyttelse.

  • Opdateret 7. marts 2019

Du må gerne installere tracking og overvågning af dine produkter og produktionen. Hvis du i forbindelse med trackingen indsamler personoplysninger om dine medarbejdere, skal data behandles i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse. 

Personoplysninger er enhver form for information, der gør det muligt at identificere en bestemt person, fx et billede eller en stemme.

Du kan læse mere om hvad personoplysninger er hos Datatilsynet.

Der skal være et sagligt og relevant formål med dataovervågningen. Det kan fx være for bedre at kunne koordinere forskellige led i produktionen, eller for at tyverisikre produkterne. Du må ikke benytte overvågning alene til at “udspionere” medarbejderne. 

Du kan læse mere om, hvornår du må behandle personoplysninger hos Datatilsynet.

Hvis du benytter tv-overvågning, er der en række andre regler, du i visse tilfælde også skal være opmærksom på. Det kan fx være straffelovens regler om hemmelighed aflytning eller offentliggørelse af private billeder samt forvaltningsretlige og arbejdsretlige regler og principper.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

 

Afgørelse: Tv-overvågning af medarbejdere på en café

Café C havde opsat tv-overvågning i cafeen og informeret de ansatte om, at videoovervågning sker af sikkerheds- og forsikringsmæssige grunde. Ejeren af Café C havde mulighed for at tilgå optagelserne via sin mobiltelefon.  

En gruppe ansatte på Café C klagede til deres fagforening over overvågning af medarbejdere. 

Datatilsynet kunne ikke tage endelig stilling til, hvad der konkret var sket under hændelsesforløbet, fordi det var påstand mod påstand. Datatilsynet udtalte på den baggrund ikke kritik af de konkrete databehandlinger foretaget af Café C.

Læs mere om afgørelsen hos Datatilsynet

 

Afgørelse: GPS-overvågning af taxa-vognmænd

Taxa T foretog GPS-overvågning af hyrevogne under Taxa T. Formålet med overvågningen og registreringen af vognens position mv. var bl.a. at effektivisere bestillingscentralens arbejde og behandlingen af kundeklager.

Klager anførte, at klager som selvstændig vognmand burde skulle give tilladelse til, hvilke data der må registreres om klagers virksomhed.

Datatilsynet vurderede, at Taxa T ved at behandle oplysninger fra GPS-overvågningen forfulgte en berettiget interesse, og at hensynet til de registrerede chauffører ikke oversteg denne interesse. Datatilsynet vurderede dog også, at systemet burde indrettes på en sådan måde, at der kun foretoges GPS-overvågning af vognmanden, når denne var på vagt og henstillede derfor til Taxa T at indrette systemet sådan.

Læs mere om afgørelsen hos Datatilsynet