Må jeg indsamle data fra andre?

Ja, men du bør altid afklare, hvem der ejer dataene, og om de er stillet frit til rådighed eller ej. Måske vil ejeren gerne indgå en aftale om brugsret.

  • Opdateret 28. marts 2019

Når du indsamler data fra andre, skal du være opmærksom på, hvem der ejer det pågældende data og om din virksomhed har lov til at bruge dataene. Det kan være, at data er stillet frit til rådighed, men det kan også være, at der er begrænsninger på brugen af dataene. Scraping (høst af data) kan være en krænkelse af ejerens ophavsret.

Hvis du indgår en aftale med en virksomhed om adgang til deres data, bør aftalen indeholde forskellige information om brugsretten, fx hvor længe og i hvilke sammenhænge dataene må anvendes. 

Du kan finde en standardkontrakt om dataaftaler samt vejledning til kontrakten her.

Hvis du indsamler persondata skal du sikre sig, at du har et lovligt grundlag til behandlingen. Et lovligt grundlag kan fx være, at den registrerede har givet sit samtykke

Du kan læse mere om Datatilsynets retningslinjer ifm. sikring af et lovligt grundlag for behandling af persondata.

 

Afgørelse: Kopiering af salgsannoncer

Hjemmesiden 123auto.dk havde til formål at give forbrugerne et overblik over hvilke biler, der var til salg på markedet. Hjemmesiden var baseret på en løbende og systematisk kopiering af bilannoncer fra forskellige online bilmarkeder og forhandlere, herunder tjenesten Bilbasen.

I den konkrete sag fandt Vestre Landsret, at driften af 123auto.dk ikke levede op til god markedsføringsskik. Landsretten lagde navnlig vægt på, at en væsentlig del af bilannoncerne fra Bilbasen var kopieret til 123auto.dk, at hovedparten af oplysningerne i de enkelte annoncer blev kopieret, samt at de kopierede annoncer fremtrådte som 123auto.dk's egne annoncer på hjemmesiden.

Vestre Landsrets kendelse af 1. juli 2013 i kære 5. afd. B-3071-12