Må jeg sende reklame og markedsføring pr. mail eller sms?

Nej, du må ikke sende reklame eller markedsføring via mail eller sms, medmindre modtageren har givet sit samtykke til det.

 • Opdateret 6. marts 2019

Erhvervsdrivende må ikke sende reklame eller markedsføringsmateriale via mail eller sms, medmindre modtageren på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Det kræver også et forudgående samtykke fra modtageren, før du må sende nyhedsbreve, en invitation til en konkurrence eller særlige arrangementer og lignende henvendelser.

Hvis du ikke har indhentet et forudgående samtykke, vil sådanne henvendelser blive opfattet som spam.

Spam er henvendelser fra virksomheder sendt via mail, sms og andre digitale kanaler, som modtageren ikke har bedt om.

Det er forbudt at sende spam uanset om modtagerne er forbrugere, andre virksomheder, foreninger eller ansatte i offentlige myndigheder.

Krav til samtykke

Der gælder nogle krav til at indhente et samtykke, som du kan læse mere om hos Forbrugerombudsmanden:

 • Det skal være klart og tydeligt for modtageren, at han/hun siger ja tak til at modtage henvendelser, der har til formål at sælge varer eller brande en virksomhed. Det må derfor ikke være skjult, sløret og uklart eller gemt i konkurrencer, handelsvilkår, betingelser eller lignende.
 • Modtageren skal aktivt sige ja. Et afkrydsningsfelt må altså ikke være afkrydset på forhånd.
 • Modtageren skal kende navnet på virksomheden, som vil henvende sig. Hvis en virksomhed indhenter et samtykke til, at flere virksomheder må kontakte modtageren, så skal det oplyses klart, hvem disse virksomheder er.
 • Det skal oplyses tydeligt, hvordan man kan blive kontaktet, dvs. om virksomheden ringer, sender en mail eller en sms. Det betyder også, at hvis en virksomhed indhenter et samtykke til at måtte ringe, må virksomheden ikke også sende en mail til modtageren.

Et samtykke gælder, indtil det er tilbagekaldt – eller hvis virksomheden ikke har gjort brug af samtykke et år efter, det er afgivet.

Hvis din virksomhed har modtaget en mailadresse fra en kunde fx i forbindelse med et køb, må du gerne sende reklamemails om tilsvarende produkter. Der er dog en række betingelser, der alle skal være opfyldt:

 • Det skal oplyses klart og tydeligt, at mailadressen kan blive brugt til reklamemails fra virksomheden – og kunden skal samtidig have mulighed for at sige nej tak.
 • I mailen må der kun reklameres for produkter, der svarer til dem, kunden købte, da vedkommende oplyste sin mailadresse. Hvis kunden fx købte en bluse, må henvendelsen handle om tøj. Hvis kunden købte legetøj, må henvendelsen handle om andet legetøj, men ikke babyprodukter som bleer eller tremmesenge.
 • Kunden skal ved hver reklamemail have mulighed for let og gratis at sige nej tak til flere henvendelser.

Du kan læse mere om reglerne for spam hos Forbrugerombudsmanden.

Videregivelse af emailadresse til andre 

Du må ikke videregive personoplysninger om en forbruger til en anden virksomhed (eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed) til brug for direkte markedsføring – medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

  Mails om ny adresse er ok

  Det er også tilladt at sende en servicemeddelelse til sine kunder, fx en mail eller sms med oplysning om, at virksomheden har fået ny adresse. Henvendelsen må dog ikke indeholde oplysninger, der skal øge salget eller kendskabet til virksomheden.

  Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler

   

  Afgørelse: Markedsføring til forenings medlemmer

  En forening ønskede at udlevere foreningens medlemsliste til et forsikringsselskab, som ville benytte oplysningerne til markedsføring over for foreningens medlemmer.

  Datatilsynet fandt, at var det nødvendigt at indhente de pågældende personers samtykke forud for videregivelsen. Dette begrundede Datatilsynet navnlig i, at videregivelsen eller lignende anvendelse af medlemsoplysningerne ikke faldt inden for hverken landsorganisationens eller de lokale foreningers formål i kraft af fx vedtægtsbestemmelser. 

  Læs mere om afgørelsen hos Datatilsynet, side 42 (pdf)

   

  Afgørelse: Udsendelse af e-mails til kundedatabase

  Et selskab sendte e-mails vedr. en computermesse til 5.000 kunder i selskabets kundedatabase. De pågældende kunder havde ikke givet samtykke til at modtage denne type e-mails fra selskabet.

  I den konkrete sag fandt Højesteret, at meddelelsen om messen blev afsendt med henblik på afsætning af formuegoder og tjenesteydelser. Højesteret fandt derfor, at de pågældende emails var udsendt i strid med markedsføringslovens § 6 a (nu § 10).

  Højesterets dom af 31. august 2007 i sag 107/2007 (1. afd.)