Må jeg videregive data, når det er til statistiske formål?

Ja, du må gerne videregive persondata, hvis den registrerede har givet sit samtykke eller hvis det udelukkende er til statistiske og videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssige betydning.

  • Opdateret 22. februar 2019

Du må videregive persondata til statistiske formål, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til det, fx i en spørgeskemaundersøgelse.

Du må også videregive persondata uden den registreredes samtykke, hvis formålet er at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssige betydning.

Behandlingen må udelukkende ske med henblik på forskning og statistik og skal være nødvendig for udførelsen af undersøgelsen. Oplysningerne må derfor ikke anvendes i fx journalistisk øjemed, til administrativ sagsbehandling eller patientbehandling.

Selve resultaterne af undersøgelserne må dog gerne anvendes til andre formål end forskning og statistik, men kun hvis det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

Oplysninger der er gjort anonyme, så ingen fysiske personer kan identificeres ud fra oplysningerne, er ikke persondata. Du skal dog være opmærksom på, at der stadig er tale om persondata, hvis dataene kan føres tilbage til den oprindelige information om personen. Anonymiseringen skal med andre ord være uigenkaldelig.

Du kan læse mere om data til forskning og statistik hos Datatilsynet.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Love og regler