Om brugdata.dk

Her kan du finde oplysninger om indholdet af brugdata.dk. Du kan også blive guidet hen til tilgængelighed for
handicappede på dette website, samt brug af billeder på brugdata.dk.

  • Opdateret 18. juli 2019

Brugdata.dk tilbyder en nem adgang til at finde information om reglerne for anvendelse af data.

Brugdata.dk giver virksomheder svar på konkrete spørgsmål, som har betydning i deres hverdag. Brugdata.dk giver dermed et overblik over, hvad virksomheder må og ikke må, når de indsamler, opbevarer, videregiver og beskytter data og når virksomhederne bruger data til markedsføring i Danmark. 

Den primære målgruppe er små og mellemstore danske virksomheder. 

Her kan du også hente aftaleskabeloner om brug af data, der er lige til at tilføje som bilag i din aftale med din leverandør eller kunde.

Love og afgørelser 

Databegrebet bliver på denne hjemmeside anvendt i bred forstand. Informationen på brugdata.dk vedrører primært problemstillinger, der knytter sig til lovgivning om ophavsret, persondatabeskyttelse, markedsføring og konkurrence. Vi henviser derudover til konkrete afgørelser, i det omfang de er relevante. Afgørelserne kan være en hjælp til at forstå, hvordan reglerne skal forstås i konkrete situationer.

Brugdata.dk indeholder derimod ikke udtømmende information om evt. særregler inden for specifikke brancher, fx telelovgivningen. Sådanne særregler vil ofte gælde forud for de regler, der omtales på brugdata.dk.  

Anvendelse af informationen på hjemmesiden er den enkelte virksomheds ansvar og forudsætter en tilpasning til den konkrete situation.

Brugdata.dk vil løbende blive opdateret med nye spørgsmål og svar, ny lovgivning mv.

Den politiske målsætning

Brugdata.dk udspringer af et initiativ i Strategi for Danmarks digitale vækst (januar 2018), som har fokus på at skabe klare retningslinjer for virksomheders dataanvendelse. Brugdata.dk er udviklet i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen og Kulturministeriet.

Guide til tilgængelighed for handicappede på dette website

Tilgængelighed på internettet er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browserteknologier adgang til hjemmesidebaseret information. 

Brugdata.dk skal i så høj grad som muligt være tilgængelig for hjemmesidens brugere.

Hvis du er synshandicappet eller svagtseende, eller hvis du har svært ved at læse tekst på en computerskærm, kan du få læst teksterne på brugdata.dk op ved hjælp af den fri online oplæsning på adgangforalle.dk.

Brug af billeder på brugdata.dk

Der er tegnet et abonnement på online-billeddatabasen Colourbox.dk. Med mindre andet er anført, er billederne fra denne database.