Opbevaring af data

Læs typiske spørgsmål om opbevaring af data på et fællesdrev, i cloudløsninger, på eksterne harddisks, såvel som fysisk materiale osv.

  • Opdateret 13. marts 2019

Du skal indgå en databehandleraftale med dem, der behandler persondata for dig.

Læs om hvem du skal have en databehandleraftale med

Du må indsamle og opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udbetale løn.

Læs mere om opbevaring af data i lønsystemer

Du må opbevare kundedata, så længe behandlingen af data er nødvendig for udførelsen af jobbet, herefter skal data slettes eller anonymiseres.

Læs mere om opbevaring af kundedata

Fakturaer skal ligesom andet regnskabsmateriale opbevares i 5 år – også hvis det indeholder persondata.

Læs mere om persondata på fakturaer

Du må indsamle og opbevare alle de kontaktinformationer, der er nødvendige for at udføre dit arbejde.

Læs mere om indsamling og opbevaring af kontaktinfo

Du må gerne registrere oplysninger om sygedage. Helbredsoplysninger anses som følsomme personoplysninger og må behandles hvis det er nødvendigt af hensyn til fx arbejds-, sundheds-, og socialretlige forpligtelser og rettigheder.

Læs mere om registrering af sygdom

Ja, men kun hvis de private informationer er nødvendige for udførelsen af arbejdet. Husk også, at opbevar data forsvarligt.

Læs mere om notering af kunders private informationer

Ja, hvis data inkluderer persondata om EU-borgere, er cloud-tjenester underlagt databeskyttelsesforordningen. Du bør dog sikre dig, at sikkerhedsniveauet hos cloud-tjenesten er tilstrækkeligt.

Læs mere om opbevaring i en cloud-tjeneste