Personoplysninger

  • Opdateret 22. februar 2019

Personoplysninger er ”varme” data, der knytter sig til en person eller er personhenførbare. Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Personoplysninger er i Databeskyttelsesforordningen beskrevet som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«) (European Parliament & Council of the European Union, 2016: Artikel 4., Definitioner).