Pseudonymisering

  • Opdateret 22. februar 2019

Pseudonymisering sker når behandling af personoplysninger finder sted på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Pseudonymiserede data behandles efter databeskyttelsesforordningen.