Værk

  • Opdateret 22. februar 2019

Begrebet "værk" betyder, at der skal være tale om et "originalt" produkt i den forstand, at det kan siges at være udtryk for ophavsmandens personlige, intellektuelle frembringelse.
Originalitetskravet betyder, at der skal være en sådan forbindelse mellem ophavsmanden og værket, at man med rimelighed kan anse ophavsmanden for skaber af værket. Kravet betyder endvidere, at den aktivitet fra ophavsmanden, der førte til værkets skabelse, skal være udtryk for kreativitet i et eller andet rimeligt omfang.