Videregivelse af data

Læs typiske spørgsmål om videregivelse af data til kolleger, leverandører og interessenter, eller på offentlige hjemmesider.

  • Opdateret 13. marts 2019

Du må udveksle oplysninger der fx handler om ny lovgivning eller anbefalinger om at opfylde standarder. Vær dog opmærksom på ikke at udveksle data, der kan hæmme konkurrencen på markedet, fx data om priser og markedsstrategier.

Læs mere om udveksling af data med konkurrenter

Ja, du må bruge data, der er stillet frit til rådighed fx kan du frit anvende åbne offentlige data, som offentlige myndigheder stiller til rådighed. Men vær opmærksom på, at data kan være beskyttet mod kopiering.

Læs mere om offentliggørelse af data

Ja, hvis det står i den aftale, der er indgået mellem dig og dem, der har rettighederne til den data, der indgår i demonstrationen. Hvis det ikke er noteret i en kontrakt eller lignende, skal du kontakte rettighedshaverne.

Læs mere om anvendelse af data i demonstrationer

Ja, hvis kunden har givet sit samtykke eller videregivelsen er nødvendig for at opfylde en kontrakt med kunden.

Læs mere om videregivelse af data til leverandører

Ja, du må gerne videregive persondata, hvis den registrerede har givet sit samtykke eller hvis det udelukkende er til statistiske og videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssige betydning.

Læs mere om videregivelse af data til statistiske formål